Online Türk Edebiyatı

yazili

Yazılı Edebiyat Dönemi (VIII.-X. yy.)

Türklerin elde edilen ilk yazılı eserlerin ortaya çıkışından İslam' ı kabul edişine kadar geçen döneme Yazılı Edebiyat Dönemi denir. Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.

Göktürk(Orhun) Yazıtları (VIII. yy.)

Bugünkü Moğolistan sınırları içinde bulunan ve Vezir Tonyukuk ve Yolluğ Tigin tarafından yazılan bu yazıtlar "Türk" adının ilk kez kullanılması ve Türkçenin özelliklerini göstermesi bakımından önemlidir. Kullanılan edebi dil yazıtların edebiyat ürünü olarak kabul edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu yazıtlar tarihi belge niteliği de taşımaktadır.
  • Bilge (Vezir) Tonyukuk Yazıtları (720)
  • Kül Tigin Yazıtı (732)
  • Bilge Kağan Yazıtı (735)
Uygur Dönemi Eserleri
İlk kez yerleşik hayata geçen Uygurların yazılı eserleri daha çok dini içeriklidir. Budizm ve Mani dininin esaslarını anlatan ya da dualarını içeren bu eserler Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Taşlara kazınarak yazılan Göktürk metinlerinden farklı olarak Uygur metinleri kitap halindedir.