Online Türk Edebiyatı

milli

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

1911' de Selanik'te Genç Kalemler dergisi etrafında birleşen ve dil konusunu ilk kez bir dava kabul eden Yeni Lisan hareketini başlatan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp önderliğinde gelişen ve Cumhuriyet döneminde de süren edebiyat anlayışı..

Dönemin Özellikleri:

  • 1911' de Selanik' te çıkan Genç Kalemler dergiis etrafında kuruldu.
  • Dilde birlik ve sadeleşmeyi savunan Yeni Lisan hareketini başlattılar.
  • Halk edebiyatı şiir biçimlerine yöneldiler.
  • Şiirde hece ölçüsü kullandılar.
  • Eserlerinde yerli hayatı yansıtma, halkın yaşantısını dile getirmeyi tercih ettiler.
  • Realizm akımına bağlı eserler verdiler.
  • Tiyatro yeniden canlılık kazandı.
  • İstanbul Türkçesini edebiyat dili olarak kabul ettiler.
  • Eserlerinde ulusal kaynaklara yöneldiler ve Anadolu' ya açıldılar.