Online Türk Edebiyatı

Halk

Halk Edebiyatı

Genel Özellikleri

  1. İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı geleneğini sürdüren bir edebiyattır.
  2. Yaygın olarak şiir kullanılır.
  3. Şiirler biçimleriyle adlandırılır.
  4. Nazım birimi dörtlük; ölçüsü hece ölçüsüdür.
  5. Genel olarak yarım uyak hakimdir.
  6. Dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir.
  7. Gerçeklere dayalı somut konuları işler.
  8. Aruz ölçüsüyle ve divan şiiri mazmunları kullanarak da şiirler söyleyen ozanlar olmasına karşın asıl ölçü hecedir.
  9. XVII. yüzyıldan itibaren şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan ozanlar çoğalmıştır.
  10. Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur.

Halk Edebiyatı Dönemleri

Anonim Halk Edebiyatı

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

Tekke Edebiyatı