Online Türk Edebiyatı

masal

Edebî Türler

Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak 3 ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları aşınmış ve iç içe girmiş türler ortaya çıkmıştır.

Masal

Yeri ve zamanı belirsiz hayal ürünü ve olağanüstü olayların çoğunlukla insanüstü özelliklere sahip kahramanlar etrafında anlatıldığı, eğiticilik özelliği ağır basan sözlü anonim edebî metinlerdir. Kısa, yoğun ve sanatlı bir anlatımı vardır. Döşeme ya da tekerleme ile başlar. Olay bölümü masalın asıl bölümüdür. Dilek bölümüyle son bulur. Evrensel değerler işlenir. İyilik- Kötülük gibi zıt durumlar içerir.