Online Türk Edebiyatı

fecriati

Fecr-i Atî Edebiyatı (1909-1912)

Servet-i Fünûn Dergisinin 1909' da yayın hayatına yeniden başlamasıyla oluşan ve 1912' de 3 yıllık bir süre sonunda dağılan, Servet-i Fünûn' un devamı niteliğindeki kısa ömürlü edebiyat dönemi.

Dönemin Özellikleri:

  • Bir bildiri ile iddialı bir biçimde edebiyat anlayışlarını ve yapacaklarını açıkladılar.
  • Servet-i Fünûn anlayışını yeteri kadar başarılı bulmadıkları için eleştirdiler.
  • Edebiyat anlayışı olarak Servet-i Fünûnculardan ileri gidemediler.
  • Sembolizm' i başarılı bir biçimde uyguladılar.
  • Ahmet Haşim dışındaki tüm sanatçılar daha sonra Milli Edebiyat akımına dahil oldular.