Online Türk Edebiyatı

ilkler

Edebiyatta İlkler

İslamiyet Öncesi:
Göktürk Alfabesi - İlk alfabemiz
Göktürk(Orhun) Abideleri - İlk Türkçe yazılı eser "Türk" sözcüğünün geçtiği ilk metin.

İslamiyet Sonrası:
Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
İlk Türkçe kitap
İlk mesnevi
İlk siyasetname
İlk didaktik şiir
Aruzla yazılan ilk Türkçe eser.
Divan-ı Lüfat-it Türk (Kaşgarlı Mahmut)
İlk Türkçe sözlük
Hoca Dehhani
İlk Divan şairi
Mecalisün Nefais (Ali Şir Nevai)
İlk tezkire

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı:
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi - İlk makale
Şinasi
Edebiyat kelimesini ilk kullanan
noktalama işaretlerini ilk kez kullanan
İlk şiir çevirisini yapan
Takvim-i Vakai - İlk resmi gazete
Ceride-i Havadis - İlk yarı resmi gazete
Tercüman-ı Ahval - İlk özel gazete
Telemak(Fenelon) - İlk çeviri roman
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - İlk yerli roman
İntibah - İlk edebi roman
Cezmi - İlk tarihi roman
Zehra - İlk naturalist roman
Karabibik
- İlk köy romanı
Letaif-i Rivayet - İlk kısa hikaye kitabı
Araba sevdası - İlk realist roman
Eylül - İlk psikolojik roman
Aşk-ı Memnu - Batılı anlamda ilk başarılı roman
Ömer Seyfettin - Olay öykücülüğünün kurucusu
Şair Evlenmesi - Batılı anlamda ilk yerli tiyatro eseri
Vatan yahut Silistre - Sahnelenen ilk tiyatro
Ahmet Vefik Paşa - İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı
Keşanlı Ali Destanı - İlk epik tiyatro
Sahra - İlk pastoral şiir
Validem - İlk kafiyesiz şiir
Fecr-i Ati - İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk
Mehmet Emin Yurdakul - Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan
Tahrib-i Harabat - Batılı anlamda ilk eleştiri
Genç Kalemler - Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı

Dünya Edebiyatı:
Gılgamış Destanı - Dünyanın bilinen ilk destanı
Decameron Öyküleri - Dünya edebiyatındaki ilk hikaye
Montaigne - Deneme türünün kurucusu
Don Kişot - Dünya edebiyatındaki ilk modern roman