Online Türk Edebiyatı

bent

Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri


Rubai:

Konusu:

Dünya görüşü, felsefi düşünceler

Nazım Birimi: tek dörtlük
Uyak Düzeni: aaxa

Özellikleri:

24 Farklı Kalıpta Söylenir.

Ünlenen Şairleri

 • Ömer Hayyam
 • Yahya Kemal

Tuyuğ:

Konusu:

Dünya görüşü, felsefi düşünceler

Nazım Birimi: tek dörtlük
Uyak Düzeni: aaxa

Özellikleri:

Tek aruz kalıbıyla söylenir. Türklerin edebiyatımıza kazandırdığı bir türdür.

Ünlenen Şairleri

 • Kadı Burhanettin
 • Nesimi

Şarkı:

Konusu:

Türkü, koşma gibi aşk, içki, eğlence, dünya hayatından zevk alma gibi konularda yazılır.

Nazım Birimi: 3-5 dörtlük
Uyak Düzeni: aaab,cccb,dddb

Özellikleri:

Türklerin edebiyatımıza kazandırdığı bir türdür. Bu türün kurucusu Nedim' dir.

Ünlenen Şairleri

 • Nedim
 • Enderunlu Vasıf
 • Şeyh Galip

Murabba:

Konusu:

Felsefi düşünceler ve aşk.

Nazım Birimi: 3-7 dörtlük
Uyak Düzeni: aaaa,bbba,ccca

Ünlenen Şairleri

 • Namık Kemal

Terkib-i Bent:

Konusu:

Tanrının gücü, evrenin sonsuzluğu ve yaşam görüşü

Nazım Birimi: Her biri 5-10 beyitlik 10-15 bent
Uyak Düzeni: Bentler aa,xa,xa
Vasıta Beyti: cc

Özellikleri:

Vasıta beyti değişir.

Ünlenen Şairleri

 • Bağdatlı Ruhi
 • Ziya Paşa

Terci-i Bent:

Konusu:

Tanrının gücü, evrenin sonsuzluğu ve yaşam görüşü

Nazım Birimi: Her biri 5-10 beyitlik 10-15 bent
Uyak Düzeni: Bentler aa,xa,xa
Vasıta Beyti: cc

Özellikleri:

Vasıta beyti değişmez.

Ünlenen Şairleri

 • Bağdatlı Ruhi
 • Ziya Paşa