Online Türk Edebiyatı

tekkehalk

Tekke Edebiyatı

  1. Dinî ve Tasavvufî konuları işleyen Halk Edebiyatı koludur.
  2. Dili Sadedir.
  3. Genellikle hece ölçüsü kullanılır. Aruz kullanan şairlerde vardır.
  4. Şiirler birkaç dörtlükten oluşur.
  5. Çoğunlukla özel bir ezgiyle söylenir.
  6. Koşma gibi uyaklanırlar: abab cccb

Tekke Edebiyatı Nazım Türleri

Hikmet:
Şairin din ve tasavvuf düşüncesini aktardığı şiirlere denir. Ahmet Yesevi' nin hikmetleri ünlüdür.
İlahi:
Tanrıyı övmek, ona yalvarmak için söylenen lirik şiirlerdir.
Nefes(Deme):
Bektaşi şairlerinin yazdıkları tasavvufi şiiflere denir. Hz. Muhammed(S.A.V) ve Hz. Ali' ye övgüler yer alır.
Devriye:
Tasavvuf düşüncesine göre evrenin yaradılışı ve Tanrı' ya dönüşü işleyen şiirlerdir.
Şathiye:
İnançlardan alaylı bir dile söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Aslında tasavvufi kavramları işleyen şiirlerdir.
Nutuk:
Tarikata yeni girenlere girdiği tarikatın kurallarını öğreten şiirlerdir.