Online Türk Edebiyatı

anonimhalk

Anonim Halk Edebiyatı

Söyleyeni belli olmayan, toplumun ortak ürünü niteliğindeki eserlerdir. Dilden dile aktarılarak yayılır.

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Mani

Türkü

7' li HEce
(aaxa)
8'li ya da 11'li Hece
(abab xx, cccb xx)
 •  Sade halk dili kullanılır.
 • Aşk, ayrılık, güzellik, doğa, övgü, yergi, sevgi gibi konular işlenir.
 • tek dörtlükten oluşur.
 • 1. ve 2. dize hazırlık, 3. ve 4. dize asıl bölümdür
 • 3-5 dörtlükten oluşur.
 • Dörtlükler arasında iki dizelik kavuştaklar bulunur
 • Sade halk dili kullanılır.
 • Her konu işlenir.
 • Ninniler de bu gruptandır.

Mensur Eserler

 • Tekerleme
 • Masal
 • Atasözü
 • Bilmece
 • Efsane
 • Deyim

Halk Öyküleri

Halk öyküleri, genellikle halk ozanlarının gezdikleri yerlerde anlattıkları anonim, sözlü eserlerdir.
Destansı Öyküler:
Destan özellikler içeren halk öyküleridir.
Aşk Öyküleri:
İki sevgilinin aşkını, bunların kavuşmasını önleyen engellerle mücadelesini anlatan öykülerdir.
Dini Öyküler:
İslamiyet' in yayılmasına katkıları olan kişilerin hayatlarını ve mücadelelerini temel alan öykülerdir.