Online Türk Edebiyatı

garipakimi

Birinci Yeniciler (Garip Akımı)

1940 yılında Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu tarafından çıkarılan Garip adlı kitabın yayınlanmasıyla başlayan 3 yıl süren edebiyatta yenilik hareketi.
Topluluğun Özellikleri:
  • Orhan Veli' nin "Kitabe-i Seng-i Mezar" adlı şiiri ile başladı.
  • Şiirde ölçü, kafiye gibi geleneksel kurallar yerine iç ahengi önemsediler.
  • Alışılmış konular yerine sıradan insanı ve bu insanın problemlerini konu alan şiirler yazdılar.
  • Söz sanatlarının duyguların yalın ifadesini engellediğini savundular ve sade, günlük dili kullandılar.
  • Bilinçaltını şiirin gerçek kaynağı kabul ettiler.
  • Günlük hayatta olan her şeyin şiire konu olabileceğini iddia ettiler.
Sanatçıları:
Orhan Veli kanık (1914-1950):
Sürrealizm Dadaizm
Garip akımının öncüsü oldu. Manzum fabl çevirileri yaptı. Şiirlerinde günlük yaşamı konu edindi. Garip adlı kitabın önsözünde Garip akımının ilkeleri kabul edilen şiir ile ilgili düşüncelerini yazdı.
Eserleri:
Garip, Vazgeçemediklerim (şiir)

Melih Cevdet Anday (1915-2002):
Sürrealizm Dadaizm
Garip akımının 3 şairinden biridir.
İlk şiirlerinde ön plana çıkan duygu öğesi sonraki şiirlerinde düşüncenin arkasında kaldı. Çağdaş insanın bunalımlarını işledi. Şiir, roman, tiyatro, deneme gibi farklı türlerde eserler verdi. Romanlarında sağlam bir yapı oluşturdu.
Eserleri:
Garip, Rahatı Kaçan Ağaç (Şiir)
Mikado' nun Çöpleri (Tiyatro)

Oktay Rıfat Horozcu (1914-1988):

Sürrealizm Dadaizm
Garip akımının 3 şairinden biridir.
Garip akımına bağlı ilk şiirlerinden sonra, önce halk şiiri biçimlerini denedi, ardından da tarihsel konuları işlediği şiirler yazdı. İkinci Yeni döneminde anlamca kapalı şiirler yazdı. Toplumcu anlayışla yazdığı şiirlerinde öz-biçim uyumunu önemsedi. Şiir yanında roman ve tiyatro eserleri kaleme aldı.
Eserleri:
Garip, Yaşayıp Ölmek (Şiir)