Online Türk Edebiyatı

parnasizm

Parnasizm 1886 - Fransa - Realizmin ve Naturalizmin Şiire Uygulanmasıdır.

"Parnas" adlı derginin yayınlanmasıyla başlar, Şiirde duygu yerine ölçü, kafiye, ses sanatları ve ritm gibi biçim güzellikleri ön plana çıkar. Konu sınırı yoktur. Tarihten ve mitolojiden seçtikleri konular yanında uzak memleketlerin güzellikleri de işlenir. Şiir, güzellik ve sanat için yazılır. Toplum sorunları onları ilgilendirmez. Bu yüzden dili kullanırken tek hassasiyetleri müzikal sözcükleri bulmaktır. Yabancı sözcükleri kullanmaktan çekinmezler. Klasisizm akımında olduğu gibi biçim kusursuzluğu arayışındadırlar.

Yabancı Temsilcileri:
Th. Gautier
T.D. Banville
François Coppee
J. Maria de heredia

Yerli Temsilcileri:

Tevfik Fikret
Cenap Şahabettin
Yahya Kemal