Online Türk Edebiyatı

fecriatisanat

Fecr-i Ati Topluluğunun Bildirisine İmza Koyan Edebiyatçılar

 • Ahmet Haşim
 • Ahmet Samim
 • Aka Gündüz (Enis Avni)
 • Ali Canip Yöntem
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Mehmet Fuat Köprülü
 • Refik Halit Karay
 • Celal Sahir Erozan
 • Faik Ali
 • Emin Bülent
 • Hamdullah Suphi
 • Fazıl Ahmet
 • Müfit Ratip
Ahmet Haşim (1884-1933):
Topluluğun kurucularından ve en başarılı ismi. Eserlerinde çocukluk anıları gibi bireysel konuları işledi. Şiirlerinde, aşk ve doğa konularına yoğunlaştı. Şiirde anlam kapalılığını savundu. Şiirin sözden çok musikiye yakın bir sanat olduğunu iddia etti ve sanatın bireysel ve saygıdeğer olduğunu savundu. şiirin bir telkin aracı olduğunu düşündü ve tekrarlara yer verdi. Şiirlerinde oldukça ağır ve süslü bir anlatımı ve aruzu tercih etti. Şiirlerinde karamsar bir hava vardır. Düzyazılarında daha açık ve yalın bir dil kullandı.
Eserleri:
Göl Saatleri, Piyale
Gureba-hane-i Laklakan, Bize Göre
Frankfurt Seyahatnamesi