Online Türk Edebiyatı

io

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Sözlü Edebiyat Dönemi (...-VIII. yy.)

Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir...

Yazılı Edebiyat Dönemi (VIII. - X. yy.)

Türklerin elde edilen ilk yazılı eserlerin ortaya çıkışından İslam' ı kabul edişine kadar geçen döneme Yazılı Edebiyat Dönemi denir. Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.