Online Türk Edebiyatı

servetifununsanat

Servet-i Fünun Döneminin Önemli Edebiyatçıları

Tevfik Fikret (1867-1915):
Recaizade Mahmut Ekrem' in yönlendirmesiyle Servet-i Fünun Dergisinin yazı işleri müdürü oldu. Galatasaray Lisesinde öğretmenlik yaptı. Şairliği ile ünlüdür. Şiirde Divan edebiyatıyla bağları kopardı ve biçim kusursuzluğu için çabaladı. Parnasizm etkisinde duyguya değil gözleme dayalı eserler verdi. Batılılaşmayı sadece edebiyat anlayışında değil tüm hayat alanlarında savundu. Aruzu Türkçeye başarıyla uyguladı ve şiiri düz yazıya yaklaştırdı. Batılı şiir biçimlerini (sone, terzarima) ve serbest müstezatı kullandı. Süslü ve ağır bir dil kullandı. Manzum hikayeler yazdı. Çocukların ve gençlerin eğitimini çok önemsedi ve sadece çocukları için yazdığı şiirlerde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı. Servet-i Fünun döneminden sonra toplum için sanat anlayışına yöneldi.
Eserleri:
Rubab-ı Şikeste, Rubab' ın Cevabı, Haluk' un Defteri, Şermin
Tarih-i Kadim
Balıkçılar, Nesrin, Hasta Çocuk

Cenap Şehabettin (1870-1934):
Şairliği ile ünlüdür. Düz yazı türünde eserler de verdi. Tıp eğitimi almak için gittiği Fransa' da edebiyatla ilgilendi ve sembolizmden etkilendi. Sanat, sanat ve güzellik içindir düşüncesini savundu. Biçim güzelliğini ön plana çıkardı. Duygu yerine gözlem gücüyle ve tablo gibi şiirler yazdı. Ağır bir dil ve süslü anlatımı tercih etti. Aynı şiirde birden fazla aruz kalıbı kullandı. Aşk ve doğa en çok işlediği konulardır. Toplumsal konularla hiç ilgilenmedi.
Eserleri:
Tamat
Hac Yolunda, Suriye Mektupları, Avrupa Mektupları
Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harb Nesr-i Sulh
Tiryaki Sözleri
Körebe, Yalan, Küçük Şeyler

Halit Ziya Uşaklıgil (1867-1945):
Batılı anlamda romanın Türk edebiyatındaki ilk başarılı ve sağlam örneklerini verdi. Edebiyatımızda realizmin de başarılı uygulayıcısı oldu. Kişi ve çevre betimlermelerini süs için değil kahramanın ve olayın tamamlayıcı öğesi olarak başarıyla yaptı. Ağır ve yabancı sözcük ve yapılarla dolu bir dil kullandı. Kahramanları aydın tabakadan ve genellikle İstanbul'dan seçti. Öykülerinde halktan ve Anadolu' dan kahramanlara da yer verdi. Sosyal konulardan çok bireysel konuları tercih etti. Mensur şiir türünde ilk örnekleri verdi. Ayrıca Batılı anlamda ilk anı örneklerini edebiyatımıza kazandırdı.
Eserleri:
Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Kırık Hayatlar.
Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Hepsinden Acı, Aşka Dair, Kadın Pençesi, İzmir Hikayeleri.
Kabus, Firuzan, Fare
Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye
Sanata Dair

Mehmet Rauf (1874-1931):
Romancı, öykücü
Realizm etkisinde psikolojik çözümleme içeren roman ve öyküleriyle ünlendi. Gözleme önem verdi. Betimleme ve ruh tahlilleri içeren eserler yazdı. Konularını sosyal çevreden ancak bireysel konular olarak seçti. Dönemindeki diğer sanatçılara oranla daha sade olmakla birlikte yine de ağır bir dil ve anlatımı tercih etti. Halit Ziya' nın izinden gitti ancak onun kadar başarılı olamadı.
Eserleri:
Eylül
Ferda-yı Garam, Genç Kız Kalbi
Pençe
Siyah İnciler

Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957):
Makale,roman,öykü,eleştiri
Romanlarında başarı gösteremedi. Öykülerinde İstanbul insanını özellikle de azınlıkları ve seçkin kişileri ele aldı. Sade ve özentisiz bir dil kullandı. Gündemdeki tartışmalarda sürekli rol aldı ve eleştiri türündeki yazılarıyla tanındı. Çeviriler yaptı.
Eserleri:
Nadide, Hayal İçinde
Kavgalarım

Süleyman Nazif (1870-1927):
Şair ve yazar.
Önceleri şiir yazan sanatçı "Kara Bir Gün" adlı yazısı Milli edebiyat döneminde etkili oldu. Edebiyatçılar üzerine inceleme-araştırma eserleri yazdı. Malta' ya sürüldü.
Eserleri:
Malta Geceleri
Gizli Figanlar

Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927):
Öykü yazarı
Servet-i Fünun edebiyatı içinde yer almasına rağmen daha sonra Milli edebiyat döneminde verdiği eserlerle tanındı. Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesini savundu.
Eserleri:
Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar
Gönül Hanım

Celal Sahir Erozan:
Şair
Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde, dönemin edebiyat anlayışına uygun eserler verdi. Kadın ve aşk konularında yazdığı şiirleri ile tanındı.
Eserleri:
Beyaz Gölgeler
Buhran
Siyah Kitap