Online Türk Edebiyatı

roman

Edebî Türler

Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak 3 ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları aşınmış ve iç içe girmiş türler ortaya çıkmıştır.

Roman

Yazarın yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar zincirini bütün karmaşıklığı ve ayrıntılarıyla bir bütünsellik içinde yer ve zamana bağlayarak kurguladığı anlatmaya dayalı edebî metinlerdir. Romanda vurgu kahramandadır.

Özellikleri
 • Olaylar zinciri üzerine kurulur.
 • Ayrıntılar önemlidir.
 • Kişiler, yer ve zaman çok yönlü anlatılır.
Unsurları
 • Olay
 • Kahraman
 • Yer
 • Zaman
 • Anlatım
Çeşitleri
 • Macera (Serüven) Romanı
 • Tarihsel Roman
 • Polisiye Roman
 • Tezli (Politik) Roman
 • Biyografik Roman
 • Sosyal Roman
 • Psikolojik Roman
 • Belgesel Roman
 • Bilimkurgu Roman