Online Türk Edebiyatı

esertanitim

Eser Tanıtımları

Şair Evlenmesi - Tiyatro (Şinasi):
Görücü usülü ile evlenme sorunu ortaoyununu andıran komedi tarzında ele alınmıştır.Müştak Bey, Kumru Hanım yerine ablası ile evlendirilir.

Tahrib-i Harabat - Eleştiri (Namık Kemal):
Ziya Paşa' nın Harabat' ına karşılık yazılan eserde Eski edebiyat eleştirilmektedir.

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Roman (Şemsettin Sami):
Talat ve Fitnat' ın ölümle sonlanan aşkı anlatılmaktadır. Klasik mesnevilerin izi görülür.

İntibah - Roman (Namık Kemal):
Ali Bey, Mahpeyker adlı ahlaksız kadına takılır. Annesi, oğlunu bu durumdan kurtarmak için Dilaşup adlı bir cariye alır. Mahpeyker Ali Bey' i kaybetmemek için Dilaşup' la mücadeleye girer.

Cezmi - Roman (Namık Kemal):
Kırımlı komutan Adil Giray' ın İranlılara esir düşmesi ve Osmanlı askeri Cezmi' nin yaşadıkları anlatılır.

Vatan yahut Silistre - Tiyatro (Namık Kemal):
Erkek kılığına girerek savaşa katılan ve kendini Adem diye tanıtan Zekiye' nin cephede yaşadıkları anlatılmaktadır.

Akif Bey - Tiyatro (Namık Kemal):
Kocasına ihanet eden bir kadının şahsında aile kurumunun önemi anlatılmaktadır.

Zavallı Çocuk - Tiyatro (Namık Kemal):
Görücü usülüyle evlendirilmek istenen bir kızın başından geçenler anlatılmaktadır.

Gülnühal - Tiyatro (Namık Kemal):
Adaletsiz Kaplan Paşa' nın halka yaptığı zulüm anlatılmaktadır.

Celalettin Harzemşah - Tiyatro (Namık Kemal):
Harzemşahlar hükümdarı Celalettin Harzemşah' ın hayatı anlatılmaktadır.

Kara Bela - Tiyatro (Namık Kemal):
Hindistan' da geçen olaylarda Behrever ile Mirza Hüsrev' in aşkı anlatılmaktadır.

Felatun Bey' le Rakım Efendi - Roman (Ahmet Mithat Efendi):
Batılı gibi yaşama hevesinde olan Felatun Bey ile Doğu kültürünü önemseyen Rakım Efendi' nin arkadaşlıkları sürecinde gelişen olaylar anlatılmakta ve yanlış batılılaşma işlenmektedir.

Araba Sevdası - Roman (Recaizade Mahmut Ekrem):
Mirasyedi Bihruz Bey' in Batılı gibi yaşama merakı ve bu çevrede gelişen olaylar üzerine kurulu bir romandır. Çamlıca' da bir arabanın içinde gördüğü Periveş' e vurulan sürekli mektuplar yazan Bihruz Bey mektuplarını Fransız romanlarında okuduğu aşk mektuplarından esinlerek yazar. Yanlış Batı anlayışı eleştirilmektedir.

Sergüzeşt - Roman (Sami Paşazade Sezai):
Dilber adlı cariye, satıldığı konağın sahibi Celal' in aşkına mazhar olur. Celal' in Annesi bu aşkı uygun bulmaz ve Dilber' i satar. Eşitlik ve özgürlük konusu işlenmektedir.

Zehra - Roman (Nabizade Nazım):
Kıskanç Zehra, evlendiği Suphi' nin evine alınan bir cariye olan Sırrıcemal' i kıskanır.

Karabibik - Roman (Nabizade Nazım):
Antalya' nın bir köyünde geçen olaylarda kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir. Kişiler bulundukları çevreye göre anlatılmıştır. Realist ve uzun bir hikayeyi andıran eserde başkahraman Karabibik, bir taraftan tarlasına göz koyan Yosturoğlu ile mücadele etmekte diğer taraftan da kızı Huri' yle yaşam savaşı vermektedir.

Eylül - Roman (Mehmet Rauf):
Süreyya, karısı Suat ve akrabaları Necip Bey arasında geçen olaylar bağlamında bir aşk ve psikolojik tahlil romanıdır.

Mai ve Siyah - Roman (Halit Ziya Uşaklıgil):
Ahmet Cemil' in hayallerinin, mavi renk ile babasını kaybetmesi ve içine düştüğü yaşam mücadelesinin siyah renk ile simgeleştirildiği romanda İstanbul' da yaşayan aydın zümrenin hayatı ve hayalleri anlatılmaktadır.

Aşk-ı Memnu - Roman (Halit Ziya Uşaklıgil):
Yaşça kendinden çok büyük biri olan Adnan Bey ile evlendirilen Bihter ile Behlül arasındaki yasak aşkı anlatan bir romandır.

Kırık Hayatlar - Roman (Halit Ziya Uşaklıgil):
Osmanlı' nın son döneminde İstanbul' da zengin ve kendilerini halktan daha üstün gören kitlenin Batılı yaşama duyduğu özenti anlatılmaktadır. Türk aile yapısına uymayan bu yaşam tarzı sonucunda zayıflayan ve kopan aile bağları işlenmektedir.

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Roman (Hüseyin Rahmi Gürpınar):
Kuyruklu bir yıldızın dünyaya çarpacağı haberi neticesinde ortaya çıkan kargaşada İrfan Galib adlı kahraman çevresinde kadın - erkek ilişkileri ve doğan büyük bir aşk anlatılıyor.

Şıpsevdi - Roman (Hüseyin Rahmi Gürpınar):
Paris' ten döndükten sonra hayata bakışı değişmiş, Batının hayat tarzına özenmiş ve gözünü para hırzı bürümüş olan Meftun ve ailesi içinde meydana gelen olaylar anlatılmaktadır.

Çalıkuşu - Roman (Reşat Nuri Güntekin):
Roman iyi eğitim görmüş Feride ile teyzesinin oğlu Kamuran arasında yaşanan aşk çevresinde gelişir. Feride Anadolu' nun birçok yerinde fedakarca öğretmenlik yapan Cumhuriyet gencidir.

Beş Şehir - Deneme (Ahmet Hamdi Tanpınar):
Deneme türündeki eserde yazarın bulunduğu ve görev yaptığı şehirler olan İstanbul, Konya, Ankara, Bursa ve Erzurum tarihle bugün arasındaki geçişler ışığında şiirsel bir dille anlatılmaktadır.