Online Türk Edebiyatı

LehDiliveEdebiyati

Leh Dili ve Edebiyatı

Eğitim süresi 4 yıl olup, Leh dili ve edebiyatı bölümünde Leh dili ve bu dille yazılmış edebi-yat ürünlerinin özellikleri konusunda eğitim yapılmaktadır. Leh dili özellikleri, alfabesi, gramer yapısı, yazılı ve sözlü anlatım teknikleri, çeviri yöntemleri, metin incelemeleri, dilin tarihsel gelişimi, kültür incelemeleri, edebiyat incelemeleri okutulan dersler arasında yer alır.

Çalışma alanları
Tercüme işleri,
Kültür ve Turizm sektörü,
Polonya elçiliği,
Polonya ile ticari ve kültürel ilişki içinde olan kuruluşlar

Ancak çağımızda uluslar arası iletişim genellikle İngilizce ile yürütüldüğünden ve Polonya ile ilişkimiz çok yoğun olmadığından, bu alanda yetişenlerin iş bulma olasılığı pek azdır.