Online Türk Edebiyatı

sembolizm

Sembolizm - 19. yüzyılın ikinci yarısı - Fransa - Parnasizme tepki olarak doğmuştur.

Sembolistler, parnasyenlerin ihmal ettiği duyguyu ve insanın iç dünyasını şiire taşımak isterler. Varlıklar olduğu gibi değil insanda bıraktığı izlerle aktarılır. Bu da sembollerle mümkündür. Şiirde müzikaliteyi ve anlam kapalılığını gerekli görürler. Şiir ve anlatı aracı değil, duygu yüklü bir müziktir. Duyguları aktarırken biçimsel kuralların (kafiye, ölçü vb.) şairi engellediğini düşünürler ve serbest nazım biçimlerini tercih ederler. karamsarlık havası hakim olan sembolist şiirde imge ve mecaz ağırlıktadır.

Yabancı Temsilcileri:
Baudelaire
Rimbaud
Mallarme
Verlaine
Puşkin

Yerli Temsilcileri:

Ahmet Haşim
Cenap Şahabettin
Cahit Sıtkı Tarancı
Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Muhip Dıranas