Online Türk Edebiyatı

edebiturler

Edebî Türler

Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak 3 ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları aşınmış ve iç içe girmiş türler ortaya çıkmıştır.

Şiir
Kişinin duygu ve düşüncelerini dizeler halinde ahenkli ve sanatlı bir söyleyişle aktardığı edebî metinlerdir.

Öykü(Hikaye)
Yazarın yaşanmış ya da yaşanması mümkün bi olayı yer ve zamana bağlayarak kurguladığı ayrıntılara inmeden yoğun ve çarpıcı bir anlatıma dayalı kısa edebî metinlerdir. Öyküde vurgu olaydadır.

Roman
Yazarın yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar zincirini bütün karmaşıklığı ve ayrıntılarıyla bir bütünsellik içinde yer ve zamana bağlayarak kurguladığı anlatmaya dayalı edebî metinlerdir. Romanda vurgu kahramandadır.

Tiyatro
Yazarın yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olayı sahnede canlandırılması amacıyla kurguladığı göstermeye dayalı edebî metinlerdir.

Masal
Yeri ve zamanı belirsiz hayal ürünü ve olağanüstü olayların çoğunlukla insanüstü özelliklere sahip kahramanlar etrafında anlatıldığı, eğiticilik özelliği ağır basan sözlü anonim edebî metinlerdir. Kısa, yoğun ve sanatlı bir anlatımı vardır. Döşeme ya da tekerleme ile başlar. Olay bölümü masalın asıl bölümüdür. Dilek bölümüyle son bulur. Evrensel değerler işlenir. İyilik- Kötülük gibi zıt durumlar içerir.

Fabl
Kahramanları hayvanlar ve bitkiler olan öykülerdir. Kişileştirme ve konuşturma sanatına başvurulur. Ders verme amacı taşır.