Online Türk Edebiyatı

fabl

Edebî Türler

Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak 3 ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları aşınmış ve iç içe girmiş türler ortaya çıkmıştır.


Fabl

Kahramanları hayvanlar ve bitkiler olan öykülerdir. Kişileştirme ve konuşturma sanatına başvurulur. Ders verme amacı taşır.