Online Türk Edebiyatı

halksanat

Halk Edebiyatı Alanında Eser Veren Ünlü Ozanlarımız

Nasreddin Hoca:
Gerçekten yaşadığı konusunda kesin bilgi yoktur. Fıkralarıyla ünlenmiştir. Mizah anlayışındaki incelik, fıkralarının asırlar boyu dilden bile aktarılmasını sağlamıştır.

Hacı Bektaşi Veli (Horasan Anadolu):
Bektaşi tarikatının kurucusu mutasavvıf bir şairdir. Nefesleriyle ünlüdür.
Eserleri:
Makalat.

Yunus Emre (Batı Anadolu - Sakarya Civarı):
Lirik bir tekke şairidir.Halkın konuştuğu Türkçeyi bie edebiyat dili haline getirmiştir. Yalın ve içten bir söyleyişi vardır. Zaman zaman aruz ölçüsüyle ve Divan edebiyatı anlayışıyla da şiirler yazmıştır. Türkçe Divan sahibi ilk şairdir. İlahileriyle ünlüdür.
Eserleri:
Risaletü'n-Nushiyye

Kaygusuz Abdal (Batı Anadolu - Rumeli Şehirleri):
Şathiyeleriyle ünlü, iyi eğitimli, özgür düşünceli bir Bektaşi şairidir. Aruzla söylenmiş şiirleri de vardır.
Eserleri:
Budalaname

Eşrefoğlu Rumi (İzmit):

Dini, tasavvufi şiirleriyle ünlenmiştir.

Hacı Bayram Veli (Ankara):
İyi bir eğitim almıştır. Bayramiyye tarikatını kurmuştur. Sade bir dil ve lirik bir anlatımı vardır.

Pir Sultan Abdal (Anadolu - Sivas):

Alevi-Bektaşi şiir geleneğinin en ünlü ve güçlü şairidir. Didaktik amaçlı eserlerini başarılı lirik bir anlatımla söylemiştir. ir ayaklanmanın önderliğini yapmış, asılarak öldürülmüştür.

Kazak Abdal (Romanya Türklerinden):
Bektaşi şairidir. Taşlamaları ve şathiyeleriyle ünlüdür.

Köroğlu:
Lirik kahramanlık şiirleri yanında aşk ve doğa güzelliklerini konu alan şiirler de söylemiştir. Koçaklamalarıyla ünlüdür.

Karacaoğlan (Güney illeri - Çukurova - Toroslar):

Din dışı konularda yazmış, yaşama sevinci, insan ve doğa sevgisini dile getirmiştir. Aşık edebiyatının duygu yönünden en zengin ve güçlü şairidir. Koşma, semai ve varsağılarıyla ünlüdür.

Niyazi-i Mısrî:
Yunus Emre' ye hayranlığı ile tanınır. Medrese eğitimi gördüğünden şiirlerinde aruz da kullanmıştır. Dili açık, söyleyişi liriktir.

Devam >>