Online Türk Edebiyatı

klasisizm

Klasisizm (Kuralcılık) - 17. Yy. Fransa - Boileau

Özellikleri:
 • Eski Yunan ve Latin edebiyatını biçim ve içerik açısından örnek aldılar.
 • Gelip geçici duygular yerine akıl ve sağduyuya önem verdiler.
 • Sanatta kusursuzluğu aradılar.
 • Değişmez tipler ortaya koyarak insanın doğasını, gerçek kişiliğini işlediler.
 • Ahlak ve erdemi önemsediler.
 • Konudan çok anlatıma önem verdiler.
 • Dili titiz kullandılar.
 • Kaba ve argo sözlere yer vermediler.
 • Kahramanlarını üst tabakalardan seçtiler.
 • Soylu kişilerin hayatından ve mitolojiden seçtikleri konuları tekrar işlediler.
 • Daha çok tiyatro türünde eser veren sanatçılar üç birlik kuralına bağlı kaldılar.
Yabancı Temsilcileri:
Boileau (şiir)
La Fontaine (fabl)
Racine, Corneille (trajedi)
Moliere (komedi)
Madame de La Fayette (roman)
La Bruyere (karakterleriyle)
Bossuet (hitabet)

Yerli Temsilcileri:
Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa klasisizm akımına bağlı Batılı sanatçıların eserlerini çevirdikleri için klasisizm' in temsilcisi kabul edilirler.