Online Türk Edebiyatı

naturalizm

Naturalizm (Doğalcılık) - 19. yüzyılın sonları - Fransa - Emile Zola - Realizmin bir üst basamağı olarak kabul edilir.

Determinist anlayışın (sebep-sonuç ilişkisinin) edebiyata uyarlanmasıdır. Yazar bir bilim adamı gibi davranır ve insanı deney malzemesi olarak görür. Toplumsal yapının ve insanın biyolojik özelliklerinin davranışlarında belirleyici olduğu düşüncesinden hareket ederler. Bu yüzden eserlerinde toplumsal hayatı ve insanı tüm çıplaklığıyla ortaya koyarlar. Realizmdeki gözlemcilik naturalizmde daha fazla yer tutar. İnsanı doğal haliyle sunma çabasında olan yazar, günlük konuşma dilini herhangi bir estetik kaygı duymadan olduğu gibi aktarır.

Yabancı Temsilcileri:
Emile Zola
Alphonse Daudet
Guy de Maupassant
Goncourt Kardeşler

Yerli Temsilcileri:
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Nabizate Nazım