Online Türk Edebiyatı

hisarcilar

Hisarcılar

Bir taraftan hece ile şiir yazan Beş Hececiler ve Yedi Meşalecileri eleştiren topluluk, diğer taraftan Garipçilere ve İkinci Yenicilere Karşı Çıktı.
1950' li yıllarda "eski şiirimizden, millî kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve güzel bir şiir sergilemek, o yıllarda şiirimizi çıkmaza sokanlara ve yozlaştıranlara karşı çıkmak ve tavır almak" ilkesiyle buluşan topluluk Hisar dergisini çıkardı.

Sanatçıları:
  • Munis Faik Ozansoy
  • Mehmet Çınarlı
  • İlhan Geçer
  • Mustafa Necati Karaer
  • Gültekin Sâmanoğlu
  • Nevzat Yalçın