Online Türk Edebiyatı

gecis

Geçiş Dönemi (XI. - XII. yy.)

Türklerin Müslüman olduğu X. yüzyıldan, Divan edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen XIII. yüzyıla kadar süren dönem...

Genel Özellikleri:

  • İslamiyetin etkisiyle yaşanan kültürel değişimin izleri görülür.
  • İslam dini esaslarını öğretmek amacıyla didaktik eserler çoğunluktadır.
  • Hece yanında aruz, dörtlük yanında beyit kullanılmaya başlamıştır.
  • İran ve Arap edebiyatından alınan türler kullanılmaya başlamıştır.
  • Arapça ve Farsçadan giren sözlükler ve tamlamalar kullanılmaya başlamıştır.
  • Eserlerde tasavvuf düşüncesi yoğun olarak işlenmiştir.
  • Eser Hakayine (Karahanlı) Türkçesi ile yazılmıştır.