Online Türk Edebiyatı

sozlu

Sözlü Edebiyat Dönemi (...-VIII. yy.)

Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir...

Genel Özellikleri

  1. Şiirler müzik eşliğinde ("kopuz" adı verilen sazla) söylenmiştir.
  2. Dönemin çok yönlü sanatçıları ozan,kam,baskı,şaman gibi adlarla anılmaktadırlar.
  3. Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  4. Nazım birimi "Dörtlük" tür.
  5. Arı ve sade bir dili vardır.
  6. Genel olarak yarım uyak hakimdir.
  7. Daha çok doğa, ail ve ölüm konuları işlenmiştir.
  8. Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmut' un "Divan-ı Lügat-it Türk" adlı eseridir.

Koşuk:

"Sığır" denilen av törenlerinde söylenen daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitlik konulu şiirlerdir. Koşuk halk edebiyatında "Koşma" adıyla sürmüştür.

 

Sav:

Özlü sözlerdir. Bugün bile atasözü olarak kullanmaya devam ettiğimiz savlar bulunmaktadır.

Sagu:

"Yuğ" denilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir. Sagu Halk edebiyatında "ağıt" adıyla sürmüştür.

Destan:

Türk Milletinin başından geçen ve etkileri yıllar boyu süren önemli hadiselerin kulaktan kulağa aktarıldığı anlatılardır. Destanlara zamanla olağanüstü durumlar ve kahramanlar eklenmiştir.