Online Türk Edebiyatı

dadaizm

Dadaizm (Kuralsızlık) - 20. yüzyılın başları - İsviçre - Fransa

Şiirdeki tüm kuralları gereksiz görürler ve hatta insanın özgürlüğünü kısıtlayan unsurlar olarak kabul ederler. Kuralsızlığı kural olarak kabul etmelerinin sebebi dünyanın içinde bulunduğu kötü durumun sebebi olarak kuralları görmeleridir. I. Dünya Savaşı yıllarındaki acıların ve yozlaşmanın sebep olduğu bu düşünce üzerine kurulan anarşist akım İsviçre' de doğmasına karşın Fransa' da yaygınlık kazanmıştır.
Kısa ömürlü olan akım daha sonra sürrealizm akımına zemin hazırlamıştır.

Yabancı Temsilcisi:
Tristan Tzara