Online Türk Edebiyatı

Divan

Divan Edebiyatı

Genel Özellikleri

 1. Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır.
 2. Nazım ölçüsü "aruz" dur.
 3. Bütün değil parça(beyit) güzelliği önemlidir.
 4. Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
 5. Şiirler belli nazım biçimleri içinde yazılır ve o biçimiyle adlandırılır.
 6. Duygu ve düşünceler kalıplaşmı sözlerle (mazmun) anlatılır.
 7. Konudan çok anlatış biçimi ön plandadır.
 8. Soyut bir edebiyattır.
 9. Şairler genellikle medrese kültürü almış aydın zümredir.
 10. Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.
 11. Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır.
 12. Şiirde daha çok aşk, sevgili, içki, din ve kadercilik gibi konular işlenmiştir.
 13. Nazım ön planda tutulmuş, nesre pek az yer verilmiştir.
 14. Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklüdür.
 15. 16. ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemini yaşamıştır.

Nazım Biçimleri

Beyitle Kurulanlar

Bentlerle Kurulanlar

Nazım Türleri

Tevhid:
Allah' ın birliğini anlatan kasideler
Münacat:
Allah'a yakarış ve niyaz içeren kasideler.
Naat:
Peygamberi övmek için yazılan kasideler.
Medhiye:
Devlet büyüklerini övmek için yazılan kasideler.
Hicviye:
Bir Kişiyi ya da Düşünceyi yermek amacıyla yazılan kasideler
Mersiye:
Ölen kişilerin ardından söylenen yas şiirleri.
Fahriye:
Şairin kendini övdüğü şiirler.