Online Türk Edebiyatı

oyku

Edebî Türler

Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak 3 ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları aşınmış ve iç içe girmiş türler ortaya çıkmıştır.

Öykü(Hikaye)

Yazarın yaşanmış ya da yaşanması mümkün bi olayı yer ve zamana bağlayarak kurguladığı ayrıntılara inmeden yoğun ve çarpıcı bir anlatıma dayalı kısa edebî metinlerdir. Öyküde vurgu olaydadır.

Özellikleri
  • Genellikle tek olay üzerine kurulur.
  • Kişiler, yer ve zaman ayrıntılı anlatılmaz.

Unsurları
  • Olay
  • Kahraman
  • Yer
  • Zaman
  • Anlatım
Çeşitleri:
  • Olay Öyküsü:
Bir Ölaya dayanan ve serim-düğüm-çözüm bölümlerinden oluşan öykü türüdür.
Kurucusu Fransız Naturalist Mouppassant' dır.
  • Durum Öyküsü:
Hayatın bir kesitini gerilimsiz bir biçimde izlenimsel olarak anlatan öykü türüdür.
Kurucusu Rus Realist Çehov' dur.