Online Türk Edebiyatı

UrduDiliveEdebiyati

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümün Amacı
Pakistan-Müslüman, Hindistan tarih i ve kütür tarihine dayalı olarak konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneği sağlamak amacıyla kül-tür ve edebiyat tarihi konularında eğitim yapılmaktadır.  Urdu dili ve Pakistan araştırmaları bölümün-de Pakistan-Müslüman Hindistan tarihi ve kültür Ur-duca konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneğini geliştirici eğitim yapılmaktadır.

Çalışma Alanları
Mezunlar Osmanlıca-Arapça-Farsça yaz-ma ve basma eserlerin bulunduğu kütüphane ve arşivlerde, TRT’de, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabilirler.