Online Türk Edebiyatı

servetifununedebsorubankasi2

11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)   Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.

B)   Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.

C)  Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.

D)  Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından  değerlendirmişlerdir.

E)   Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.

 

12.  Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ahmet Haşim     B)  Halit Ziya Uşaklıgil

C)  Mehmet Rauf      D)  Tevfik Fikret

E)  Ziya Gökalp

 

13.  Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?

A)   Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B)  Cahit Külebi – Orhan Kemal – Cenap  Şahabettin

C)  Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf

D)  Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf - Tevfik Fikret

E)  Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin

 

14.  Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)  Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat

B)  Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun

C)  Mehmet Rauf – Tanzimat

D)  Tevfik Fikret – Servet-i Fünun

E)  Ahmet Haşim – Fecr-i Ati

 

15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A)  Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.

B)  Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.

C)  Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.

D)  Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.

E)  Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.

 

16.  Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?

A)   Rubab-ı Şikeste   B)  Bir Ölünün Defteri 

C)   Nadide                 D)  Evrak-ı Eyyam

E)   Tamat

 

17.  Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.

Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tevfik Fikret           B)  Namık Kemal

C)  Ömer Seyfettin        D)  Hüseyin Cahit Yalçın

E)   Halit Ziya Uşaklıgil

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

A)  Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.

B)   İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.

C)  “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.

D)  Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

E)   Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.

 

CEVAP ANAHTARI

 

11. E     12. A   13. D    14. C   15. C     16. A    17. E    18. D